เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม วิธีเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม และเคล็ดลับการดูแล

เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม เป็นกระบวนการในการขยาย พันธุ์ปลาสวยงาม ให้เพิ่มขึ้น สามารถทำได้ทั้งในระดับครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ โดยหลักการทั่วไปของ การเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม มีดังนี้

 1. การเลือกพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม พ่อแม่พันธุ์ที่ดีควรมีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี เช่น รูปร่าง สีสัน ลำตัวสมส่วน เป็นต้น
 2. การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ ก่อนการผสมพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ควรได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เพื่อให้พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ โดยพ่อแม่พันธุ์ควรได้รับการให้อาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ควรมีการเลี้ยงแยกเพศกัน เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กันเองระหว่างพ่อแม่พันธุ์
 3. การผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ปลาสวยงามมีหลายวิธี เช่น การผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ การผสมพันธุ์แบบบังคับ การผสมพันธุ์แบบเทียม เป็นต้น
 4. การอนุบาลลูกปลา ลูกปลาที่ฟักออกมาใหม่ๆ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากมีขนาดเล็กและอ่อนแอ ควรให้อาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ควรควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกปลา
 5. การเลี้ยงลูกปลา เมื่อลูกปลาโตขึ้น ควรแยกเลี้ยงจากพ่อแม่พันธุ์ เพื่อป้องกันการกัดกินกันเอง ควรให้อาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ควรควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของปลา

ปลาสวยงามที่เพาะพันธุ์ได้ง่าย ได้แก่ ปลากัด ปลาสอด ปลาเซลฟิน ปลาหางนกยูง เป็นต้น ปลาเหล่านี้สามารถเพาะพันธุ์ได้ในภาชนะขนาดเล็ก เช่น ตู้กระจก กระถางดินเผา เป็นต้น

การเพาะพันธุ์ปลาเป็นงานอดิเรก สร้างกิจกรรมเวลาว่างได้อย่างดี

การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถมีปลาสวยงามไว้เลี้ยงประดับบ้านได้อีกด้วย

ขั้นตอนการ เพาะพันธุ์ปลากัด

ปลากัดเป็น ปลาสวยงาม ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการเพาะพันธุ์ ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลากัดมีดังนี้

 1. การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ปลากัดควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไป พ่อแม่พันธุ์ควรมีรูปร่างสมส่วน ลำตัวไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 2. การเตรียมภาชนะเพาะพันธุ์ ภาชนะเพาะพันธุ์ปลากัดควรมีขนาดไม่เล็กเกินไป ประมาณ 30-40 ลิตร ภาชนะควรมีช่องว่างสำหรับพ่อแม่พันธุ์วางไข่และดูแลลูกปลา ควรมีวัสดุสำหรับวางไข่ เช่น ใบไม้แห้ง กรวด เป็นต้น
 3. การผสมพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ปลากัดจะผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ เมื่อพ่อแม่พันธุ์พร้อมผสมพันธุ์ ปลาตัวผู้จะสร้างรังจากฟองอากาศ ปลาตัวเมียจะวางไข่ในรัง จากนั้นปลาตัวผู้จะดูแลไข่และลูกปลา
 4. การอนุบาลลูกปลา ลูกปลาปลากัดจะฟักออกมาภายใน 24-48 ชั่วโมง ลูกปลาปลากัดขนาดเล็กและอ่อนแอ ควรให้อาหารไรแดงหรืออาหารเม็ดขนาดเล็ก
 5. การเลี้ยงลูกปลา เมื่อลูกปลาโตขึ้น ควรแยกเลี้ยงจากพ่อแม่พันธุ์ ควรให้อาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ควรควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของปลา

เคล็ดลับในการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามชนิดที่ต้องการเพาะพันธุ์อย่างละเอียด
 • ควรเตรียมความพร้อมทั้งพ่อแม่พันธุ์และภาชนะเพาะพันธุ์ให้เหมาะสม
 • ควรดูแลเอาใจใส่พ่อแม่พันธุ์และลูกปลาอย่างใกล้ชิด
 • ควรควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของปลา

การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกที่สนุกสนานและท้าทาย อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถมีปลาสวยงามไว้เลี้ยงประดับบ้านได้อีกด้วย